All Systems Operational
Other Operational
Marketing automation / Newsletter service Operational
90 days ago
99.1 % uptime
Today
Shared servers ? Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
DS1341 Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
DS1946 Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
DS1947 Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
DS1948 Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
DS1950 Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
DS1949 Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
DS1770 Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
DS1785 Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
DS1864 Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
DS1850 Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
DS1940 Operational
90 days ago
99.86 % uptime
Today
Third party services Operational
Other party services ? Operational
Klarna Purchase API Europe Operational
Klarna Purchase API North America Operational
Klarna Purchase API Asia Pacific Operational
Klarna Merchant Operations Europe Operational
Klarna Merchant Operations North America Operational
Klarna Merchant Operations Asia Pacific Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Nov 30, 2023

No incidents reported today.

Nov 29, 2023

No incidents reported.

Nov 28, 2023

No incidents reported.

Nov 27, 2023

No incidents reported.

Nov 26, 2023

No incidents reported.

Nov 25, 2023

No incidents reported.

Nov 24, 2023

No incidents reported.

Nov 23, 2023

No incidents reported.

Nov 22, 2023

No incidents reported.

Nov 21, 2023

No incidents reported.

Nov 20, 2023
Resolved - This incident has been resolved.
Nov 20, 08:41 CET
Monitoring - Åtgärder på Askås e-posttjänster, inklusive Askås Marketing Automation, Sales Triggers och Nyhetsbrevstjänst är nu utförda och tjänsterna är igång igen. En striktare mailpolicy har införts, där både SPF (Sender Policy Framework) och DKIM (DomainKeys Identified Mail) på den avsändande klienten måste vara korrekt konfigurerade.
Vid bristande korrekthet kommer utskicket inte att genomföras. Vi kommer att bistå våra kunder med att säkerställa riktigheten av dessa konfigurationer.

Nov 16, 09:05 CET
Identified - F.n. är Askås e-posttjänster (Askås Marketing Automation, Sales Triggers och Nyhetsbrevstjänst) stoppade pga tekniska problem.

Flertalet utskick har flaggats som skräppost och har inte nått mottagaren. Vi arbetar intensivt med att lösa källan till problemet. Tjänsterna kommer att vara inaktiverade tills vidare, då vi inte vill att våra kunders e-post skall fastna i skräppostfilter.

Vi gör uppdateringar på denna sida när mer information finns att ge. Vi beklagar eventuella problem detta ger.

Nov 15, 13:42 CET
Nov 19, 2023

No incidents reported.

Nov 18, 2023

No incidents reported.

Nov 17, 2023

No incidents reported.

Nov 16, 2023