Säkerhetsåtgärd: Tillfällig nedstängning av SMTP på grund av kritisk sårbarhet i Exim
Incident Report for Askås
Resolved
Programvaran Exim har nu publicerat en uppdatering som löst sårbarheten och vi har installerat denna. SMTP-servern fungerar som normalt från ca kl 08:05 vilket innebär att det nu går att skicka mail som vanligt.
Posted Oct 03, 2023 - 08:49 CEST
Update
Statusuppdatering:

Leverantören av programvaran exim har fortfarande inte publicerat någon uppdatering som lagar säkerhetsproblemet. Vi utreder därför vilka andra alternativ som finns för att lösa problemet.

Vidare vill vi informera om att sedan nedstängningen i fredags upptäckte vi störningar i mottagningen av inkommande mail. Denna störning har nu korrigerats. Om ni väntar på specifika e-postmeddelanden kan det vara värdefullt att notera att avsändarens e-postsystem ofta försöker omleverera under en viss period innan det ger upp. Således kan vissa fördröjda e-postmeddelanden fortfarande anlända under dagen. Om leveransen misslyckas, får avsändaren ett felmeddelande, ofta benämnt som en "studs", som informerar om att leveransen inte kunde slutföras.

Sammanfattningsvis är nuvarande status:
- Mottagning av inkommande mail fungerar som det ska.
- Sändning av utgående mail är för närvarande möjligt enbart via vår webbmail.
Posted Oct 02, 2023 - 10:50 CEST
Identified
Under fredagen blev vi uppmärksammade på en kritisk sårbarhet i programvaran Exim, vilken används för e-posthantering (SMTP). Med tanke på sårbarhetens allvarliga natur och avsaknaden av en tillgänglig uppdatering rekommenderades vi omedelbar nedstängning av denna tjänst.

Mer detaljerad information kring denna sårbarhet finns på CERT:s officiella webbplats: https://cert.se/2023/09/nolldagssarbarhet-i-exim

Konsekvensen av denna åtgärd är att kunder som är anslutna till vårt webbhotell tillfälligt inte kommer kunna skicka e-post via SMTP, vilket påverkar e-postklienter som Outlook m.fl. Under denna period rekommenderar vi att ni utnyttjar vår webbmailtjänst, som finns tillgänglig på: https://matt.askasdrift.se/webmail/. Funktioner som e-postnotifieringar från webbplatser, inklusive kontaktformulär, kommer dock att fortsätta att fungera som vanligt.

Observera att de kunder som primärt använder vårt system för e-handel eller som har sin e-posthantering genom Glesys eposttjänst inte kommer att påverkas av denna förändring.

Vid frågor, kontakta support@askas.se. Använd en alternativ epostadress om du inte har möjlighet att skicka från den domän som driftas av Askås.
Posted Sep 29, 2023 - 17:10 CEST
This incident affected: Other.