Driftavbrott på Askås Marketing Automation, Sales Triggers och Nyhetsbrevstjänst
Incident Report for Askås
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Nov 20, 2023 - 08:41 CET
Monitoring
Åtgärder på Askås e-posttjänster, inklusive Askås Marketing Automation, Sales Triggers och Nyhetsbrevstjänst är nu utförda och tjänsterna är igång igen. En striktare mailpolicy har införts, där både SPF (Sender Policy Framework) och DKIM (DomainKeys Identified Mail) på den avsändande klienten måste vara korrekt konfigurerade.
Vid bristande korrekthet kommer utskicket inte att genomföras. Vi kommer att bistå våra kunder med att säkerställa riktigheten av dessa konfigurationer.
Posted Nov 16, 2023 - 09:05 CET
Identified
F.n. är Askås e-posttjänster (Askås Marketing Automation, Sales Triggers och Nyhetsbrevstjänst) stoppade pga tekniska problem.

Flertalet utskick har flaggats som skräppost och har inte nått mottagaren. Vi arbetar intensivt med att lösa källan till problemet. Tjänsterna kommer att vara inaktiverade tills vidare, då vi inte vill att våra kunders e-post skall fastna i skräppostfilter.

Vi gör uppdateringar på denna sida när mer information finns att ge. Vi beklagar eventuella problem detta ger.
Posted Nov 15, 2023 - 13:42 CET
This incident affected: Marketing automation / Newsletter service.