Störningar mailutskick
Incident Report for Askås
Resolved
Ärendet är nu hanterat. Kontakta support om ni upplever fortsatta problem
Posted Apr 02, 2024 - 09:11 CEST
Investigating
Just nu upplever vi störningar gällande mailutskick via nyhetsbrevstjänsten och kommunikation från e-handelsplattformen, exempelvis orderbekräftelser.

Felsökning pågår.

Update: Alla servrar associerade med de kunder som påverkades av incidenten på e-handelsplattformen har framgångsrikt åtgärdats under förmiddagen. Incidenten berörde endast ett begränsat antal servrar, vilket innebär att majoriteten av kunderna inte påverkades. Problemet med att vissa mottagare nekades tillgång berodde huvudsakligen på e-posttjänster från Hotmail/Microsoft/Outlook.

Vidare har tjänsten för nyhetsbrev återställts och var operativ igen cirka klockan 17:30. Det bör dock noteras att det kan dröja upp till en timme innan samtliga systemfunktioner är fullt återställda och fungerar som normalt efter åtgärden.

Vi kommer att fortsätta att övervaka vår implementerade lösning för att säkerställa att det fungerar under helgen.
Posted Feb 22, 2024 - 11:17 CET
This incident affected: Other and Marketing automation / Newsletter service.