Planerat underhåll (fysisk omplacering av server)
Scheduled Maintenance Report for Askås
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Oct 20, 2021 - 08:00 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Oct 20, 2021 - 05:00 CEST
Scheduled
Nedanstående servrar kommer att flyttas till den nya serverhallen:
vz1584612
vz1091906
vz1665735
vz1592437
vz1230519

Under denna tid kommer även nyhetsbrev / marketing automation att vara otillgängligt och det kommer inte gå att schemalägga nya utskick under denna tid.
Posted Oct 12, 2021 - 14:32 CEST
This scheduled maintenance affected: Other and Marketing automation / Newsletter service.