Störningar DS1850
Incident Report for Askås
Resolved
Nu är alla kända problem åtgärdade. Upplever du några problem så kontakta support.
Posted Feb 01, 2023 - 11:33 CET
Update
Nu är alla problem lösta. Servern kommer dock att startas om en sista gång för att säkerställa att allt startar upp igen.
Posted Feb 01, 2023 - 11:28 CET
Identified
Mail och webbsidor fungerar nu för de flesta kunder. Det som fortfarande inte fungerar är
- Kunder med Askås webbverktyg
- Webbmail
Posted Feb 01, 2023 - 09:58 CET
Investigating
Efter morgonens underhåll på ds1850 har vi störningar på både mail och webbsidor. Tekniker arbetar med att felsöka.
Posted Feb 01, 2023 - 09:38 CET
This incident affected: Shared servers (DS1850).