Nätverksstörning ds1949 & ds1864
Incident Report for Askås
Resolved
Problemet är nu åtgärdat. Servern ds1864 var också drabbad av samma problem, men där varade det under en kortare period (ca 2 minuter).
Posted Oct 25, 2022 - 10:48 CEST
Investigating
Vi utreder för närvarande en nätverksstörning på servern ds1949 som gör att vissa inte når servern.
Posted Oct 25, 2022 - 10:37 CEST
This incident affected: Shared servers (DS1949, DS1864).