Nätverksprobem DS1341
Incident Report for Askås
Resolved
Under morgonen så identifierades ett nätverksproblem som gjorde att vissa inte kunde nå servern DS1341 under kortare perioder. Problemet existerade mellan 05:00 och 08:40.
Posted Oct 11, 2022 - 08:30 CEST